Forum Posts

trong kim
Sep 21, 2022
In Technology Hubs
Tổ hợp Sun Riverpolis Đà Nẵng Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá của hàng loạt khu đất. Theo ấy, tổ chức TNHH đầu cơ xuất nhập cảng Nguyên Minh đã trúng đấu giá là hai.717.464 đồng/m2/năm (giá khởi điểm 141.464 đồng/m2/năm). Khu đất nằm ven Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Phước, có diện tích 233 m2. Khu đất thứ 2 TP.Đà Nẵng xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất là Khu bán sản phẩm lưu niệm dùng cho khách du lịch, ven tuyến đường ĐT 602, phường Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. tổ chức trúng đấu giá khu đất này là công ty TNHH liên hợp vận chuyển và du hý Vitraco. Đơn giá trúng đấu giá là 160.719 đồng/m2/năm (giá khởi điểm 27.719 đồng/m2/năm). Khu đất mang diện tích 1.877 m2. Xem thêm: bán đất nam hòa xuân đầm sen. không những thế, TP.Đà Nẵng cũng công nhận kết quả trúng đấu giá quyền dùng đất đối với khu đất có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc Anh chị lộ 1A, thị trấn Hòa Châu. doanh nghiệp trúng đấu giá là công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ cung ứng xuất nhập cảng Thiên Kim đã trúng đấu giá là 507.873 đồng/m2/năm (giá khởi điểm 51.873 đồng/m2/năm). Khu đất C2-7 với diện tích 3.940,1 m2. Trước ấy, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê quang Nam cũng ký quyết định phê duyệt Danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thành, đợt một năm 2022. Theo Quyết định này, TP.Đà Nẵng tiếp tục khai triển đầu giá quyền sử dụng đất đối có 200 lô đất ở chia lô được duyệt y tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP.Đà Nẵng. bên cạnh đó người mua có thể tham khảo thêm về tình hình bất động sản đà nẵng.
0
0
1

trong kim

More actions